Vsebine spletnih strani

Vsebine spletnega mesta so pripravljene v podjetju Nutrivita d.o.o.

Na spletnih straneh so uporabljene licenčne fotografije proizvajalca Trouw Nutrition.
Avtorja slikovnega gradiva sta:

  • Anny van der Meer
  • Bart Nijs

Ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo vsebino na tem spletnem mestu, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Namen spletne strani in spletne trgovine

Spletna stran predstavlja program, ki ga zastopa podjetje in ponuja možnost spletnega nakupa izdelkov v ponudbi.

Pravica uporabe

Vsebina na tem spletnem mestu, torej vse informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, se lahko uporabijo izključno za osebno, nekomercialno rabo in se ne smejo reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Prevzemanje odgovornosti

Zavezujemo se, da so podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni.

Pri oblikovanju spletnega mesta skušamo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Za njihovo točnost in celovitost ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Tehnična izvedba

Spletno stran in spletno trgovino je izdelalo podjetje Kreativne ideje na platformi Wordpress/Woocommerce.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programiranje spletnega mesta ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebin in pri izdelavi spletne trgovine, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Ime podjetja
Nutrivita d.o.o.

Naslov
Nemčavci 25, 9000 Murska Sobota

E-mail
info@nutri-vita.si

Davčna številka
SI43999115

Matična številka
2195887000

Leto objave spletnega mesta
2021

Naročnik
Nutrivita d.o.o.

Priprava gradiva
Nutrivita d.o.o.

Odgovorna oseba
Dejan Kuhar