Uspešno ravnanje z visokoproduktivnimi svinjami

Sodobna genetika plemenskih svinj daje 20 % več pujskov na leglo kot pred dvema desetletjema. To povečanje produktivnosti s seboj prinaša nove izzive. Trouw Nutrition pomaga kmetom obvladati ogromen potencial povečanja produktivnosti, da se lahko še naprej osredotočajo na vitalna in uravnotežena legla ter zdrave svinje z dolgo življenjsko dobo. Najboljši rezultati so doseženi, če so koncepti krmljenja, upravljanja kmetijskega obrata in zdravja med seboj skrbno usklajeni in povezani.

 
 

Zdravje svinj


Zdravje svinj v celotnem proizvodnem ciklu je zelo pomemben dejavnik za kmeta. Pritisk, da na leto vzredi čim več pujskov, povzroča skrbi glede reproduktivnosti in zdravja svinj.

Preprečevanje bolezni in povečanje lastne odpornosti živali ter optimalno upravljanje prasitve je ključnega pomena za dobro počutje in produktivnost svinj.