Kmetje lahko izboljšajo produktivnost črede tako, da optimalno skrbijo za prehrano, vzrejo in nego krav, da dosežejo čim boljše rezultate in dolgoživost. Podjetje Trouw Nutrition vam pomaga pri doseganju vaših ciljev v proizvodnji mleka.

Vpliv na proizvodnjo mleka

Produktivnost sodobnih krav molznic se je v zadnjih letih močno povečala.

Trouw Nutrition zadovoljuje vedno večje potrebe po prehrani teh živali tako, da izsledke najnovejših razpoložljivih raziskav prenaša v praktične koncepte. Mlečno industrijo želimo podpirati na trajnostni in dobičkonosni način.

Optimizacija dnevne produktivnosti

Za optimiziranje povprečne dnevne produktivnost se je treba posvetiti naslednjim trem ključnim dejavnikom:

  • Starost prvega teleta (LifeStart), po možnosti med 22. in 24. mesecem starosti krave.
  • Proizvodnja mleka (potencial krave molznice): pomoč pri prilagoditvi krave molznice stanju laktacije brez pretiranega presnovnega stresa
  • Dolgoživost (zdravje in dobro počutje živali) z namenom zmanjšanja zgodnje neprostovoljne obnove črede v prvih 100 dneh laktacije.

Ravnanje s krmo, silažo in obroki TMR

Za nadzor vnosa hrane pri kravah je pomembno zagotoviti predvidljiv vnos suhe krme z zagotavljanjem visokokakovostne silaže (z dobrimi praksami konzerviranja in s preprečevanjem pojava mikotoksinov). Pomembno je tudi, da se izognemo naknadnemu segrevanju ter zagotovimo dobra mešalna razmerja in čas mešanja (izogibajte se izbiri).