V obdobju okrog prasitve so svinje in pujski podvrženi številnim izzivom, znanim kot periparturientni sindrom svinje ali sindrom periparturientne hipogalaktije (PHS). Pri svinjah lahko PHS povzroči negativno energijsko bilanco, periparturientno hipofagijo (zmanjšanj vnos kalorij), prezgodnji porod, slabo telesno kondicijo, periparturientno hipogalaktijo (nizko proizvodnjo mleka), zapoznele popadke in zaprtje. Posledice za pujske so lahko poleg slabšega stanja tudi povečano tveganje za smrt sesnih pujskov in mrtvorojenost. Trouw Nutrition ponuja rešitve, ki temeljijo na obsežnih raziskavah. Te rešitve upoštevajo vse glavne vzroke in posledice periparturientnega sindroma svinje.

Opozorilni znaki

Vzroki za PHS se lahko pojavijo že pred prasitvijo. Zato je težko že vnaprej opaziti simptome. Trouw Nutrition je prepoznal tri dejavnike, povezane s PHS, ki se pojavijo pred, med in po porodu:

  • Prvi vzrok se pojavi že pred prasitvijo, kot so slabša telesna kondicija, mumifikacija in nizka porodna teža.
  • Med porodom oziroma v obporodnem obdobju se pojavijo nadaljnji vzroki, kot so prenizka količina kolostruma (hipogalaktija) in mrtvorojenost.
  • Poleg tega je mogoče določene znake videti šele po kotitvi, npr. slabo proizvodnjo mleka (hipogalaktija), nizko vitalnost pujskov in visoko smrtnost pri sesnih pujskih.

Podjetje Trouw Nutrition skuša razumeti povezave, ki lahko povzročijo PHS, da bi optimiziralo in zagotovilo uspešnost pujskov ter donosno rejo. Pri svojih raziskavah se Trouw Nutrition osredotoča predvsem na štiri najpomembnejše parametre, ki igrajo odločilno vlogo pri pujskih po kotitvi, to so število živorojenih pujskov, optimalna porodna teža, ustrezen vnos kolostruma in visoka vitalnost.

Posledice za kmeta

Učinkovita in trajnostna vzreja pujskov z zdravimi svinjami, ki bodo dolga leta produktivne, prinaša kmetom številne prednosti, vključno z boljšimi vzrejnimi rezultati (npr. več pujskov na svinjo na leto). Izboljšana produktivnost in optimalno ravnanje ob prasitvah vodijo k večjemu število živorojenih, vitalnejših pujskov in bistveno prispevajo k donosnosti in uspešnosti kmetijskega obrata. To so prvi odločilni koraki h kakovostnim, zdravim pujskom od vzreje do zakola.

Izdelki v naši ponudbi in spletni trgovini

V naši spletni trgovini najdete izdelke blagovnih znamk Maxcare, Milkiwean, Selko in MilkivitVeč izdelkov iz programa vzreje plemenskih svinj najdete v naši spletni trgovini.