Na kakovost surovin vplivajo različni fizikalni, kemični in predvsem mikrobiološki dejavniki, kot so bakterije, plesen, kvasovke in mikotoksini. Zagotavljanje varnosti in higiene krme zahteva celosten koncept, ki vključuje preverjanje na vsaki točki prehranske verige.

Opozorilni znaki

Pri krmi obstaja veliko tveganje za kontaminacijo z različnimi mikroorganizmi in sekundarnimi presnovnimi produkti, kot so bakterije, plesni, kvasovke in mikotoksini. Slednji ne vplivajo le na kakovost krme, ampak tudi na uspešnost živali. Poleg tega imajo patogeni, kot je salmonela, negativne posledice na zdravje celotne populacije.

Posledice za kmeta

Kontaminirana krma ima manjšo hranilno vrednost in slabšo okusnost, kar zmanjšuje vnos pri živalih in povzroči slabše rezultate in zdravstvene težave.

Predvsem mikotoksini so nevarni za pujske, ki so bolj dovzetni za razne bolezni. Mikotoksini lahko povzročijo klinične ali subklinične simptome, ki vodijo do manjše produktivnosti, slabše imunosti in različnih patoloških posledic na organe in tkiva. To resno ogrozi uspešnost živali in povzroči velike gospodarske izgube.

Izdelki v naši ponudbi in spletni trgovini

V naši spletni trgovini najdete izdelke blagovnih znamk Maxcare, Milkiwean, Selko in MilkivitVeč izdelkov iz programa za vzrejo pusjkov najdete v naši spletni trgovini.