Telesa pujskov vsebujejo 80% vode ob rojstvu, zato za rast potrebujejo neposreden dostop do čiste, sveže vode in visoko kakovostne krme. Skrbno ravnanje z živalmi že od samega začetka koristi tako kmetom kot živalim. To bo dolgoročno izboljšalo proizvodne in finančne rezultate.

Konzerviranje krme pri pujskih

Na kakovost surovin vplivajo različni fizikalni, kemični in predvsem mikrobiološki dejavniki, kot so bakterije, plesen, kvasovke in mikotoksini. Zagotavljanje varnosti in higiene krme zahteva celosten koncept, ki vključuje preverjanje na vsaki točki prehranske verige.

Upravljanje odmerjanja krme za pujske

Raziskave v podjetju Trouw Nutrition z elektronskimi napravami za odmerjanje krme pujskom so pokazale, da je po odstavitvi z vidika uspešne vzreje zelo pomembno, da se pujske pravočasno nauči jesti. Uporaba prestarterjev pripomore k znatno boljšemu in stalnemu vnosu krme po odstavitvi. S tem se spodbudi delovanje črevesja in zdravje pujskov in posledično zmanjša tveganje za pojav prebavnih motenj, ki so povezane s prehrano.